BAB III : RAPAT ANGGOTA

BAB III : RAPAT ANGGOTA

Pasal 12 : Rapat Anggota
1. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi.
2. Rapat anggota menetapkan Pembina.
3. Rapat anggota menetapkan ketua pengurus.
4. Rapat anggota mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus.
5. Rapat anggota mengesahkan AD/ART.
6. Rapat anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali.

Perbanyak Silaturahim agar hidup lebih berarti